From anonymous, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
 1. UPC + fiber7:
 2.   50 MBit/s + Basic TV + Phone:   59.-
 3.   Mobile:                         29.-
 4.   --> 88 + 65 = 153.-
 5.  
 6. 500 MBit bei UPC:
 7.   500 Mbit/s + Basic TV + Phone: 109.-
 8.   Mobile:                         29.-
 9.   --> 138.-
 10.  
 11. Swisscom + fiber7:
 12.   40 MBit/s + TV + Phone + Mobile: 120.-
 13.   --> 120 + 65 = 185.-
 14.  
 15. Gigabit bei Swisscom:
 16.   GBit/s + TV + Phone + Mobile: 160.-
 17.   --> 160.-
 18.  
 19. Sunrise + fiber7:
 20.   Mobile:                50.- (45.-)
 21.   40 MBit + Phone + TV:  70.- (63.-)
 22.   --> 108 + 65 = 173.-
 23.  
 24. Sunrise (Festnetz statt Mobile inklusiv) + fiber7:
 25.   Mobile:                20.- (18.-)
 26.   40 MBit + Phone + TV:  85.- (76.50)
 27.   --> 95 + 65 = 160.-
 28.  
 29. Gigabit bei Sunrise:
 30.   Mobile:                20.- (18.-)
 31.   GBit + Phone + TV:    105.- (94.50)
 32.   --> 114.-
 33.  
 34. (fiber7:
 35.   ohne TV:   64.75/month
 36.   mit TV:  + 27.75/month)
 37.